Projekční a inženýrská činnost

Zajišťujeme komplexní vypracování projektové dokumentace od návrhu stavby, přes zpracování dokumentace pro územní a stavební řízení až po zpracování dokumentace skutečného provedení stavby pro kolaudační řízení.

Jednotlivé stupně projektové dokumentace jsou zpracovány dle vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, která stanovuje rozsah jednotlivých stupňů projektové dokumentace.

Naší předností v této oblasti je mnohaletá praxe s realizací navrhovaných projektů, díky čemuž jsme schopni optimalizovat návrh již v projektové fázi a minimalizovat tak případné problémy typicky spojené s vícenáklady a časovým prodlužováním stavby.
Součástí projekčních prací bývá velmi často také inženýrská činnost, při které jsme schopni zajistit za investora veškerou komunikaci s úřady a dotčenými orgány. Inženýrská činnost zahrnuje zejména tyto činnosti:

  • Projednání technického napojení správců sítí
  • Zajištění podkladů pro stavební povolení
  • Zajištění kolaudačního řízení
  • Vypracování posudků potřebných k územnímu řízení a stavebnímu povolení